logo big - color3
Edit Template

* Գնանշումը կատարվում է ՀՀ դրամով: ԱՄՆ դոլարով արտահայտված տվյալները կրում են տեղեկատվական բնույթ: ՀՀ ԿԲ դոլարի փոխարժեք՝ 403.05 ՀՀ դրամ

Լիմիթլես Փրայմ Ֆոնդ

Զուտ ակտիվների արժեք *

1,905,414,597.16 ՀՀ դրամ
4,727,489.39 ԱՄՆ դոլար

Փայի հաշվարկային (տեղաբաշխման, հետգնման) արժեք * **

 

435,170.95 ՀՀ դրամ
1,079.69 ԱՄՆ դոլար

Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագիր

 
AMLPRMH01ER9

Ֆոնդի տեսակ

հրապարակային, պայմանագրային, բաց, լրացուցիչ ռիսկով ներդրումային ֆոնդ

Ֆոնդի կառավարիչ

Լիմիթլես Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ

Ֆոնդում կառավարչի մասնակցության չափը

2.1%

Մեկնարկի ամսաթիվ

11/07/2023

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ֆոնդի ադմինիստրավորում

Այ Դի Բանկ ՓԲԸ

Վարդանանց փող. 13, Երևան 0010, ՀՀ
+ 374 10 59 33 33
www.idbank.am

Ներդրման ուղղություններ/Արժեթղթեր

բաժնետոմս, պարտատոմս, բորսայում շրջանառվող ֆոնդեր, ածանցյալ գործիքներ, բորսայի տատանողականության ինդեքսներ

Ներդրումային ռազմավարություն

ակտիվների հավելաճ

Ռիսկի մակարդակ

չափավոր ագրեսիվ

ԶԱԱ (զուտ ակտիվների արժեք) հաշվարկ

օրական

Կառավարչի պարգևավճար

Զուտ ակտիվների արժեքի 2%

Հավելավճար

10% տարեկան եկամտաբերությունը գերազանցող գումարի 40%-ի չափով (հաշվարկվում է տարեկան)

Հարկային դրույք

Զուտ ակտիվների արժեքի 0.01%

Ներդրման նվազագույն գումար

20 մլն ՀՀ դրամ

** Եթե ներդրման (փայերի ձեռքբերման) օրվանից անցել է 12 ամսից պակաս ժամանակ, ապա փայի մարման դեպքում գանձվում է 10% մարման վճար, որը հաշվարկվում է փայի հաշվարկային արժեքի նկատմամբ և վճարվում է Ֆոնդին:

Ֆոնդի կատարողական - 04/12/2023

ՕրականՇաբաթականԱմսականՍտեղծման պահից (միջին տարեկան)
-1.61%-2.47%0.10%26.02%

Ստեղծման պահ է համարվում այն օրը, որի համար հաշվարկվում է փայի առաջին հաշվարկային արժեքը:

Ֆոնդերի եկամտաբերության վերաբերյալ նախկինում ցուցաբերած վարքագիծը կամ նախկին ցուցանիշները չեն նշանակում, որ դրանք շարունակվելու են նաև ապագայում:

Ֆոնդերի եկամտաբերության վերաբերյալ ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը (այդ թվում՝ ֆոնդի հարկերը)։

Միացեք մեզ սոցիալական ցանցերում

Ուշադրություն. Լիմիթլես ասեթ մենեջմենթ ՓԲԸ պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության համար, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:

Լիմիթլես ասեթ մենեջմենթ ՓԲԸ. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են © 2023

Edit Template